ArteBlog

umělcova cesta

 

Tvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím), také invence (z lat. invenio = nalézám, objevuji), je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik nového, originálního díla nebo myšlenky, popř. tvůrčím řešením problémů. (zdroj: wikipedia)

Impresionismus - v tomto uměleckém směru se umělec poprvé začíná odpoutávat od realistického zobrazování skutečnosti, začíná převládat význam zobrazení nálady, citu a prožitků dané události. Šlo především o zrakový dojem, zobrazení optimistické nálady. (Černá, M., 1996)

"Jsme jako kniha, jejíž první stránky byly odtrženy, a když ji čteme, začneme někde, ale ne na začátku. Pokud tyto stránky najdeme, začneme od začátku. To je to, co se děje člověku prostřednictvím formulace." Arno Stern

Krátká setkání - vzácné chvíle. Barvy a sdílení. Silné okamžiky. Chvíle relaxace.

Výtvarná technika suchý pastel vám umožní vstoupit do tajemného světa zářivých barev, jednoduchých tvarů a rychlého tvoření. Je třeba jen sebrat odvahu a pracovat s rychlostí a hbitostí ... a obojí v sobě máte.