ArteBlog

umělcova cesta

 

Impresionismus - v tomto uměleckém směru se umělec poprvé začíná odpoutávat od realistického zobrazování skutečnosti, začíná převládat význam zobrazení nálady, citu a prožitků dané události. Šlo především o zrakový dojem, zobrazení optimistické nálady. (Černá, M., 1996)

"Jsme jako kniha, jejíž první stránky byly odtrženy, a když ji čteme, začneme někde, ale ne na začátku. Pokud tyto stránky najdeme, začneme od začátku. To je to, co se děje člověku prostřednictvím formulace." Arno Stern

Výtvarná technika suchý pastel vám umožní vstoupit do tajemného světa zářivých barev, jednoduchých tvarů a rychlého tvoření. Je třeba jen sebrat odvahu a pracovat s rychlostí a hbitostí ... a obojí v sobě máte.