Arteterapie

Kde slova selžou, je čas na arteterapii.

Arteterapie
je terapie uměním, nebo jinak řečeno sebepoznávací metoda, kterou mohou využívat
lidé, kteří potřebují pomoc, ale i lidé, kteří se chtějí o sobě jen dovědět
více, a to vše formou výtvarného vyjádření. Pro mnoho zájemců znamená
arteterapie jen odreagování a užívání si času pro sebe

Někteří volí výtvarnou formu komunikace v případě, kdy verbálním způsobem jsou jejich pocity těžko sdělitelné.

Za docela zásadní vidím vysvětlení dvojího pohledu-pojetí arteterapie:

                1. terapie uměním - těžištěm tohoto pohledu je proces tvorby, který sám je "léčebný", ale výsledný artefakt není interpretován

              2. artpsychoterapie - využívá nejen výtvarný proces, ale především se zaměří na vzniklý artefakt a následuje rozprava nejen o obraze, ale o všem, co s ním je spojené

- z mého hlediska se obě pojetí velmi prolínají, to zjistíte při prvním arte-ateliéru

Arteterapii
řadíme do expresivních terapií, kterými jsou i muzikoterapie, dramaterapie a
tanečně-pohybová terapie. Všechny tyto terapie jsem měla možnost vyzkoušet a
opravdu jsou to cesty pravdy. Můžete volit dle Vašich sympatií nebo talentu. Ale
jak jsem již řekla jednou, v každém jedinci dřímá tvořivý potenciál, tak je čas
se o tom přesvědčit...

Ještě bych ráda zmínila pro mne ty nejvýznamnější postavy v oblasti arteterapie: Edith Kramerová, M. Naumburgová, jako průkopnice arteterapie. Současní art-velikáni: Kamila Ženatá, M. Huptych, M. Kyzour;  z artefiletiky samozřejmě M.Slavík, její zakladatel; dramaterapie Josef Zajíček; psychomotorika Marie Blahutková. S většinou z nich jsem prožila jejich odborná vedení, která jsou nejen profesionální, ale velmi přirozená. 

A zajímavé knihy, které mohu doporučit:

Kamila Ženatá, Obrazy z nevědomí