O MNĚ


"Malovat dovede každý. Jen o tom ještě nevíte" Ž.Z.
Věřím, že v každém jedinci dřímá tvořivý potenciál, a že každý jedinec má potřebu osobního rozvoje.

Pořádám výtvarné kurzy, na kterých lidé poznávají neomezené hranice tvoření a neomezené hranice svých možností.

 Pokud si alespoň malou část přenesou do svého všedního života, jsem o to víc ráda.

Celou moji práci provází citát:

"Nejvznešenější umění je přinášet lidem radost."  P.T.BarnumPříběh ...

Každý umíme psát příběhy. Píšeme každý den ten hlavní...náš život

Volba - uvědomění - poznání 

Měřím 155 cm a od toho se odvíjí celý můj příběh. O co menší výška, tím víc makáte. Ale znamená to také víc příležitostí, víc možností, víc poznání. Každý máme možnost volby. Zvolila jsem si barevný život.

Takže moje výška a s ní spojené lekce života byly zásadní. Našla jsem v sobě sílu a pojmenovala jsem si svůj talent a přijala výzvu. Výzvu vytvořit prostor, kde budu moci dávat inspiraci a radost těm, kteří na ni zapomněli, těm, kteří chtějí život žít a mít v něm barvy. Vznikl ateliér ArteSvět.

To nejdůležitější, co v životě vidím, je Uvědomění si. Jakmile se stane součástí našeho života, máme vyhráno.  

A jak na to? Barvy. 

Pro mě byly barvy nástrojem pro uvědomování si mých slabin, sil, mého superega, staly se tedy klíčem k v poznání sama sebe (já vím, ohraná formulka). Ale bez poznání sama sebe člověk není hlavním hrdinou ve svém příběhu.  

Arteterapie mi naplnila pero nekonečným inkoustem a já věděla, že začíná barevný život. 

Řídím se jednoduchým principem Co dáš, to se ti vrátí. K tomuto poznání mě dovedla moje dcera. Děkuji, lásko. Cesta vzdělání:

- Střední pedagogická škola https://www.gpoa.cz/

- Veřejně správní akademie - https://vsa.cz/ 

- Výtvarná škola Brno - https://www.vytvarne-kurzy-brno.cz/ 

- Masarykova universita Brno - arteterapie - https://www.muni.cz/

- Institut pro vzdělávání v psychoterapii SUR - https://sur.cz/

Členka České arteterapeutické asociace (ČAA)

Členka Výboru ČAA