O MNĚ


"Malovat dovede každý. Jen o tom ještě nevíte" Ž.Z.
Věřím, že v každém jedinci dřímá tvořivý potenciál, a že každý jedinec má potřebu osobního rozvoje.

Pořádám výtvarné kurzy, na kterých lidé poznávají neomezené hranice tvoření a neomezené hranice svých možností.

 Pokud si alespoň malou část přenesou do svého běžného života, jsem o to víc ráda.

Celou moji práci provází jeden citát:

"Nejvznešenější umění je přinášet lidem radost."