O MNĚ


"Malovat dovede každý. Jen o tom ještě nevíte" Ž.Z.
Věřím, že v každém jedinci dřímá tvořivý potenciál, a že každý jedinec má potřebu osobního rozvoje.

Proto pořádám výtvarné kurzy, kde lidé poznávají neomezené hranice tvoření a neomezené hranice svých možností. Pokud si alespoň malá část přenesou do svého běžného životě, jsem o to víc ráda.