Proč rozvíjet kreativní myšlení?

Tvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím), také invence (z lat. invenio = nalézám, objevuji), je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik nového, originálního díla nebo myšlenky, popř. tvůrčím řešením problémů. (zdroj: wikipedia)

Kreativita není talent, je to způsob myšlení. John Cleese


Kreativita se často projevuje v umělecké nebo vědecké činnosti, a proto se stává důležitou vlastností úspěšných lidí. Jednoduše je kreativita příznivý základ pro úspěšnou činnost.


Myslet kreativně znamená vytvářet neustálý pohyb vpřed. 


Není to však žádná zvláštní schopnost, kterou by bylo obdarováno jen pár jedinců. S kreativitou jsme se narodili. Takže pokud máte pocit, že jste ji ztratili, nebojte se, můžete ji opět nalézt. A co víc? Můžete ji rozvíjet, trénovat.


To nejdůležitější na tom všem je, že kreativita se netýká jen umění, velmi dobře se dá využít v běžném životě... rychlé řešení stresových situací, adventní věnec vytvořený první adventní neděli nebo uvařit večeři za pět šest...Proč je kreativita tak důležitá?

- s lehkostí řešíte obtížné situace

- snižujete pocity stresu a strachu, protože víte, že vžey rychle najdete nové řešení

- dodává vám energii

- posiluje vaše sebevědomí

- probouzí vaši originalitu - v osobním i pracovním životě

- stimuluje vaše myšlení

- přestanete být o krok zpátky - už nebudete říkat věty typu:"Že mě to nenapadlo dřív."

- budete efektivnější

- budete žít kvalitnější život s radostí a lehkostí

- využíváte pravou mozkovou hemisféru (výhody viz. Proč malovat)

Techniky kreativního myšlení:

Sketchnoting
Jedná se o kreativní a grafické znázornění poznámek. využívá kombinaci ilustrací, symbolů a zvýraznění pro lepší vizuální představivost. Jde pouze o zachycení klíčových myšlenek. 

Myšlenková mapa je grafické uspořádání učiva či myšlenek. Při využití barev, obrázků a jinak znázorněných informací se zapojuje kreativita, to znamená, že přicházíme na nové nápady. Hlavní téma stojí vždy uprostřed.  

Kreativní deník není jen o kreslení a zapisování, jak by se mohlo zdát. Jde o nástroj, který nám pomáhá s kreativní i reflektivním myšlením. Je důležitý pro naši psychohygienu a podporuje tvořivost, která nám pomáhá přijít na nové způsoby řešení problémů 

Brainstorming, ten se ale lépe provádí ve větší skupině osob. Čím více lidí, tím více nápadů. 

Malování, tvoření - výtvarná činnost. Zde nejde o to, aby člověk namaloval jako Picassa. Důležité je, že začne dělat činnost pro něho zdánlivě náročnou a musí tedy vynaložit více snahy, soustředěnosti a píle - tedy rozvine kreativní myšlení. 


Pojďme na to !

1. Zaměřte se na kvantitu - tzn. malujte, malujte, malujte. Cokoli. Kdekoli. Jakkoli. Snažte se nehodnotit. Nebojte se chyby ! Kvalita přijde hned poté.

2. Vymezte si čas a prostor, kde budete pravidelně malovat.

3. Odpoutejte se od virtuálního světě - vypněte mobil, počítač.

4. Připravte si něco dobrého.

5. Vyberte si vedený kurz - krok za krokem výtvarnou technikou


Na závěr úryvek z knížky Mysl je mocný lékař od Lissy Rankinové:

"Vědecké údaje potvrzují, že tvořivé vyjádření uvolňuje endorfiny a další neuropřenašeče dobré nálady, zmírňuje depresi a úzkost, zlepšuje imunitní funkci, ulevuje od fyzické bolesti a aktivuje parasympatickou nervovou soustavu. Tím pak dochází ke snížení srdečního tepu a krevního tlaku, zpomalení dechu a poklesu hladiny kortizolu."