Artefiletické programy 

pro mateřské školky

Barevné dobrodružství v ateliéru nebo u vás ve školce

Co je to artefiletika?

Jan Slavík: "Nejstručněji se dá povědět, že artefiletika je výchovné a vzdělávací pojetí, v němž expresivní tvorba (výtvarná, dramatická, hudební, taneční ad.) je nástrojem, jak se učit porozumět světu a lidem ve vztahu k sobě samému. Tento přístup volně navazuje na pradávnou antickou tradici, která rozlišovala dva základní způsoby poznávání: "doslovné" poznávání na základě pojmů, tzv. noéta, a obrazné poznávání opřené o vhledy – aisthéta. Zatímco "doslovné" poznávání musí být především nadosobní (třeba poznatky v matematice nebo fyzice), obrazné poznávání se osobnímu hledisku nemůže vyhnout. Francouzský filozof P. Ricoeur[1] v tomto smyslu napsal, že člověk prostřednictvím umění hledá metafory pro svoje sny, fantazie a skrytá přání." 

Zdroj: www.ped.muni.cz 

Máte zájem s dětmi vyzkoušet barevné dobrodružství? Napište a vše společně naplánujeme: