Proč rozvíjet kreativní myšlení?

29.11.2021

Tvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím), také invence (z lat. invenio = nalézám, objevuji), je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik nového, originálního díla nebo myšlenky, popř. tvůrčím řešením problémů. (zdroj: wikipedia)

Kreativita není talent, je to způsob myšlení. John Cleese

Není to žádná zvláštní schopnost, kterou by bylo obdarováno jen pár jedinců. S kreativitou jsme se narodili. Takže pokud máte pocit, že jste ji ztratili, nebojte se, můžete ji opět nalézt. A co víc? Můžete ji rozvíjet, trénovat.

Kreativita se netýká jen umění, velmi dobře se dá využít v běžném životě.

Proč je tak důležitá?

- s lehkostí řešíte obtížné situace

- probudíte vaši originalitu

- tvořivost dodává energii a obnovuje

- stimuluje vaše myšlení

- přestanete být o krok zpátky - už nebudete říkat věty typu:"Že mě to nenapadlo dřív."

- budete efektivnější

- budete žít kvalitnější život s radostí a lehkostí

- využíváte pravou mozkovou hemisféru (výhody viz. Proč malovat)


Techniky kreativního myšlení:

Sketchnoting
Jedná se o kreativní a grafické znázornění poznámek. využívá kombinaci ilustrací, symbolů a zvýraznění pro lepší vizuální představivost. Jde pouze o zachycení klíčových myšlenek. 

Myšlenková mapa je grafické uspořádání učiva či myšlenek. Při využití barev, obrázků a jinak znázorněných informací se zapojuje kreativita, to znamená, že přicházíme na nové nápady. Hlavní téma stojí vždy uprostřed.   

Kreativní deník není jen o kreslení a zapisování, jak by se mohlo zdát. Jde o nástroj, který nám pomáhá s kreativní i reflektivním myšlením. Je důležitý pro naši psychohygienu a podporuje tvořivost, která nám pomáhá přijít na nové způsoby řešení problémů  

Brainstorming, ten se ale lépe provádí ve větší skupině osob. Čím více lidí, tím více nápadů.  

Malování, tvoření - výtvarná činnost. Zde nejde o to, aby člověk namaloval jako Picassa. Důležité je, že začne dělat činnost pro něho zdánlivě náročnou a musí tedy vynaložit více snahy, soustředěnosti a píle - tedy rozvine kreativní myšlení. 

Pojďme na to !

1. Zaměřte se na kvantitu - tzn. malujte, malujte, malujte. Cokoli. Kdekoli. Jakkoli. Snažte se nehodnotit. Nebojte se chyby ! Kvalita přijde hned poté.

2. Vymezte si čas a prostor, kde budete pravidelně malovat.

3. Odpoutejte se od virtuálního světě - vypněte mobil, počítač.

4. Připravte si něco dobrého.

5. Vyberte si vedený kurz - krok za krokem výtvarnou technikou


Na závěr úryvek z knížky Mysl je mocný lékař od Lissy Rankinové:

"Vědecké údaje potvrzují, že tvořivé vyjádření uvolňuje endorfiny a další neuropřenašeče dobré nálady, zmírňuje depresi a úzkost, zlepšuje imunitní funkci, ulevuje od fyzické bolesti a aktivuje parasympatickou nervovou soustavu. Tím pak dochází ke snížení srdečního tepu a krevního tlaku, zpomalení dechu a poklesu hladiny kortizolu." 


Malovat dovede každý. Jen o tom ještě nevíte. Ž.Z.