Ateliér Arno Sterna

02.09.2020

"Jsme jako kniha, jejíž první stránky byly odtrženy, a když ji čteme, začneme někde, ale ne na začátku. Pokud tyto stránky najdeme, začneme od začátku. To je to, co se děje člověku prostřednictvím formulace." Arno Stern 

Arno Stern objevil univerzální a současně individuální systém lidského projevu - formulation (univerzální abeceda lidského projevu, která je v každé osobě). Ta vychází z naší mysli a slouží k našemu vnitřnímu růstu. A.Stern studoval kresebné výrazy lidí na celém světě a dospěl k závěru, že každý člověk - bez ohledu na věk, pohlaví, původ nebo vzdělání - má stejnou schopnost vytvářet formy (stopy na papír). Díky svobodnému uvolnění kresebných forem se stáváme silnějšími a plnějšími osobnostmi. Proto Arno Stern vytvořil "jeu de peindre" - hru malováním, kde lidé v ateliérech "Closlieu" po celém světě rozvíjejí přístup ke svému vlastnímu expresivnímu jazyku. (Zdroj: www.arteterapie.cz)

Hlavní rysy ateliéru:

 • uzavřený a bezpečný prostor
 • cílem malířské hry není předat uměleckou techniku
 • malování se nikdy neposuzuje, neinterpretuje
 • papíry jsou připevněny přímo na stěnu
 • obrazy zůstávají vždy v ateliéru
 • pečující obsluha
 • možnost růstu - papírů - plochy - bytosti


Představte si místo bez tlaků každodenního života! Představte si na tomto místě tucet lidí, kteří se vzdali konkurence, protože se zde potvrzují jejich rozdíly - rozdíly ve věku, osobnosti, původu. Nakonec si představte aktivitu, která má ctnosti hry a vážnost úkolu, na které jsou soustředěny všechny části jejich bytí!

Činnost v Closlieu není terapie; ale je to preventivní léčba, protože stimuluje kapacity, které umožňují individuální realizaci člověka. Rozvíjí přesně ty dovednosti, které kultura - společnost - prostředí potlačila, a právě v ateliéru dělá z každého, kdo přichází malovat, dokonalejšího člověka. (Zdroj: www.arnostern.com)

Přínosy pro dospělé jedince:

 • získání důvěry v naše přirozené schopnosti
 • rozvoj kreativity a spontaneity
 • regenerace a odpočinek
 • potvrzení jedinečnosti
 • prostor pro sebevyjádření
 • možnost nalezení vlastní podstaty
 • získání sebehodnoty

Přínosy pro děti:

 • rozvoj sebedůvěry
 • samostatnosti
 • základ zdravého sebevědomí
 • zlepšení soustředění
 • rozvoj jemné motoriky


"Umění malby patří umělcům. Hra Painting patří všem ostatním. Prostřednictvím hry malováním je každá lidská bytost schopna vyjádřit to, co se nemohlo projevit žádnými jinými prostředky. Má-li však stopa mít tuto ctnost, musí k ní dojít za vhodných okolností." 

Arno Stern

Když Arno Stern, tehdy dvaadvacetiletý uprchlík z nacistického Německa, při malování s dětmi v domově pro válečné sirotky zjistil, že za malováním se skrývá něco, co svým dopadem na život člověka dalekosáhle překračuje jeho hranice, neměl ještě tušení, co to vlastně objevil.

Zkoumání svého objevu a jeho zpřístupnění lidem zasvětil celý svůj následující život a jak děti, tak dospělí za ním dodnes chodí do jeho nezvyklého pařížského ateliéru, představujícího unikátní koncept malovací místnosti, tedy místa, na kterém se dá dělat jediné. Malovat.

V malovací místnostivedle sebe malují děti i dospělí. Malují ve stoje. Malují devadesát minut.

Nic se neučí, konečná díla se nehodnotí, nesrovnávají se.

Maluje se bez předlohy a předem určeného cíle. Pro děti je to zpravidla přirozené, dospělí tuto svobodu vyjádření zapomněli, ale po pár setkání se vrátí zpět.

Na toto malování v malovací místnosti se nedá - A NEMUSÍ - nijak připravovat. Stačí se mu oddat a věřit. Začít věřit opět v sami sebe.

Tak jako z nenápadného semínka vyroste za příznivých podmínek nádherná květina nebo dechberoucí strom, i lidský život v sobě skrývá překvapivá tajemství, která jen čekají, až vzniknou podmínky, za nichž by se mohla projevit.

Malovací místnost Arno Sterna je místem, kde právě takové podmínky jsou.

"Vemte si prostoru, kolik potřebujete. Zpomalte a najděte si svůj vlastní pramen." Žaneta Zieglerová