Arteterapeutický ateliér

podpora skupiny

Již u prvního setkání zjistíte, že jste v bezpečném prostředí. Všichni zúčastnění se naladí na stejnou notu - uklidnění, přátelství. V tom užším slova smyslu probíhá v každém z nás zcela opačný scénář - nervozita, strach, stud. Jakmile však vezmete tužku, štětec do ruky, je to pryč.

Samozřejmostí arteterapeutického ateliéru je stanovení si pravidel skupiny, která provází skupinu celou dobu setkávání.

- jsou to
mlčenlivost, důvěra a bezpečí, forma vyjadřování, dostatek času, pravidlo "stop".

Můj arteterapeutický atelier je možná jiný v tom, že Vás hned na začátku seznámím s veškerými výtvarnými technikami.

Můžete si vyzkoušet suchý pastel, uhel nebo olejové barvy... Tímto krokem získáte sebejistotu do dalšího arteterapeutického
tématu. U víkendových ateliérů na konci nedělního setkání volím odlehčující téma tvoření vlastního obrazu bez arteterapeutického záměru.

Velmi záleží na arteterapeutovi, který svým projevem, působením navodí a spojí
zúčastněné v pohodovou skupinu.

Arteterapeutické setkání má následující
průběh:

1. seznamovací technika - knoflíky, přírodniny, karty, pohlednice, kufr

2. rozehřívací technika - čáranice, práce s knihami, barvami. Již zmíněné seznámení
s výtvarnými technikami. Tím opadne nejistota, se kterou většina klientů
přichází, protože někteří se s kresbou, malbou setkali naposledy na škole.

3. hlavní výtvarná činnost - po krátké imaginaci, zklidnění a navození k sama sebe, popř.
řízená imaginace na dané téma

- klienti po imaginaci začnou zaznamenávat své pocity, obrazy výtvarnými médii. U
některých témat je výtvarná technika jasně dána, u většiny arteterapeutických
témat je ponecháno na klientovi, jaké výtvarné médium si zvolí. Po skončení
výtvarného tvoření má každý prostor, ve kterém se ke svému artefaktu vyjádří. Ale
nemusí tomu tak být vždy. Někdo mluvit nemůže nebo nechce, někdo řekne jen
jednu větu, někdo povypráví obsáhlou cestu svým nitrem. Každopádně právě zde,
zde si můžete říct a udělat, co VY chcete. Hodně zúčastněných právě toto neumí.
Většinu života se totiž někomu podřizujeme, ať už je to v práci nebo doma, a
nebo nás někdo ovlivňuje, tudíž naše svobodné jednání je někdy ve velmi malém
zastoupení.

4. závěrečné ukotvení a úklid výtvarných pomůcek