Můj rok...

Nikdy není pozdě tvořit si krásnou budoucnost.


Krok č. 1 - jste VY

Kdybychom si navzájem tato slova přečetli, zjistíme, že každý to má jinak...

To je vaše síla - vaše jedinečnost - originalita - dokonalost. A tu využijte při tvoření vašeho nového roku. 

Pokud neznáte svoje talenty a silné stránky, můžete si je zjistit například typologií Socionika.


Krok č. 2 - Tři oblasti mého života

Já  -  rodina - práce

Napište si vaše přání, cíle, sny v těchto oblastech.

Už teď víte, že jedné oblasti dáváte méně. A to je vaše výhra - UVĚDOMĚNÍ znamená možnost ZMĚNY.

Šťastní lidé udržují rovnováhu v těchto oblastech života.


Krok č. 3 - Napište 18 cílů na rok 2022

Z předchozích možností vyberte ty nejdůležitější, ty, které s Vámi rezonují, ty, kterým patří tento rok.

Krok č. 4 - Koláž

Z časopisů vyberte obrázky, které odpovídají vašim přáním, cílům, přidejte hesla, texty.

DO STŘEDU PAPÍRU na koláž UMÍSTĚTE VAŠI FOTOGRAFII A KOLEM NÍ NAPIŠTE TĚCH 10 VĚCÍ Z KROKU Č. 1

Poté pokračujte ve psaní svých cílů. A teprve pak začněte lepit obrázky, které vaše přání a cíle podpoří. 

Koláž umístěte na dobře viditelné místo, ať aktivizujete mozek ke splnění vašich plánů. 

Ale to nestačí:

KROK Č. 5 - Malé krůčky

Právě jste dali vašim snům, cílům hmotnou podobu. Udělali jste ten první HLAVNÍ krok k jejich uskutečnění

A nezapomeňte...

"Když o tom dokážeš sní, dokážeš to i udělat".

Krásný rok vám přeje Žaneta !