Dětská skupina v barvách

Odpolední výtvarný ateliér pro děti 

Barevné pololetí pro děti od 6 - 13 let

Barevná setkání probíhají každou středu 15:00 - 16:30.

Dopřejte vašim dětem středeční barevné odpoledne... 

odpoledne ve jménu barev, svobody a kreativity.


Děti se během pololetí seznámí se základy kresby a malby.

Vyzkouší si malbu na plátno, akční malbu a kombinované techniky.

V letních měsících malujeme v plenéru.

V zimních měsících navštívíme Výstavu slavných malířů ... rukou amatérů.

Průběh setkání:

Příchod a seznámení s ateliérem, prostorem.

Seznámení a představení tématu.

Příprava výtvarných pomůcek.

Malba - kresba - tvoření

Úklid malovacího prostoru.

V závěru kreativní tvoření spojené s ročním obdobím.Těším se na vás. Ž. Z.