arteterapeutický ateliér

Poznejte sami sebe skrze výtvarnou tvorbu 💚

Nemusíte umět malovat, stačí otevřenost a chuť zkusit něco nového.

Výtvarné umění zde slouží jako prostředek k osobnímu vyjádření. Není důležité, jak bude konečné dílo vypadat - nehodnotí se. Důležitý je proces výtvarné tvorby, už ten je léčivý.

Poznáte prostor pro kreativní sebepoznávání se, pro relaxaci a setkání nejen sama se sebou, ale se stejně naladěnými lidmi.

Podrobný popis:

Arteterapeutický ateliér probíhá ve skupině maximálně osmi lidí.

Všichni zúčastnění se naladí na stejnou notu - klid, přátelství a otevřenost. V tom užším slova smyslu probíhá v každém z nás zcela opačný scénář - nervozita, strach, stud. Jakmile však vezmete tužku, štětec do ruky, je to pryč.

Samozřejmostí arteterapeutického ateliéru je stanovení si pravidel skupiny, která provází skupinu celou dobu setkávání.

- jsou to
mlčenlivost, důvěra a bezpečí, forma vyjadřování, dostatek času, pravidlo "stop".

Tento arte - atelier je jiný v tom, že vás hned na začátku seznámí s veškerými výtvarnými technikami.

Můžete si vyzkoušet suchý pastel, uhel nebo akrylové barvy... Tímto krokem získáte sebejistotu do dalšího arteterapeutického tématu.

Arteterapeutické setkání má následující průběh:

1. seznamovací technika - knoflíky, přírodniny, karty, pohlednice, kufr

2. rozehřívací technika - čáranice, práce s knihami, barvami. Již zmíněné seznámení s výtvarnými technikami. Tím opadne nejistota, se kterou většina klientů přichází, protože někteří se s kresbou, malbou setkali naposledy na škole.

3. hlavní výtvarná činnost - po krátké imaginaci, zklidnění a navození k sama sebe, popř. řízená imaginace na dané téma

- klienti po imaginaci začnou zaznamenávat své pocity, obrazy výtvarnými médii. U
některých témat je výtvarná technika jasně dána, u většiny arteterapeutických
témat je ponecháno na klientovi, jaké výtvarné médium si zvolí. Po skončení
výtvarného tvoření má každý prostor, ve kterém se ke svému artefaktu vyjádří.

Ale nemusí tomu tak být vždy. Někdo mluvit nemůže nebo nechce, někdo řekne jen jednu větu, někdo povypráví obsáhlou cestu svým nitrem. Každopádně právě zde, zde si můžete říct a udělat, co VY chcete. Hodně zúčastněných právě toto neumí.

Většinu života se totiž někomu podřizujeme, ať už je to v práci nebo doma, a
nebo nás někdo ovlivňuje, tudíž naše svobodné jednání je někdy ve velmi malém
zastoupení.

4. závěrečné ukotvení a úklid výtvarných pomůcek


Aktuální termín: 1. 10. 2020 - 10. 12. 2020, 17 - 20h

Místo konání: ateliér ArteSvět, Lidická 28, Brno

V ceně je zahrnuto: veškerývýtvarný materiál, lektorné, malé občerstvení a výborná káva

Průvodce ateliérem: Žaneta Zieglerová