Vybarvi se

"Malováním objevujeme sami sebe Bingo dobrých skutků
Bingo dobrých skutků
Zářivé anilinové barvy
Zářivé anilinové barvy
Postavičky k online kroužkům v každé krabici
Postavičky k online kroužkům v každé krabici

Online kroužek Vybarvi se?

Jsme online - tvoříme offline - učíme se, co v osnovách nenajdete

Cílem tohoto kroužku je nabídnout výtvarné aktivity s myšlenkovým přesahem a poskytnout tak příležitost ke smysluplně a kreativně strávenému volnému času. Hravě poznáváme sami sebe a zkoumáme vlastní možnosti v bezpečném prostoru. Navíc získáváte krabici plnou výtvarných pomůcek a materiálu k tvoření v průběhu celého pololetí. Její součástí je postavička Tvořstoru s artefaktem charakterizující tento kroužek.

Pro koho je určen?

Děti ve věku od 8 - 13 let z celé České republiky

Přínos pro dítě:

- seznámení s různými výtvarnými technikami

- rozvoj kreativního myšlení

- podpora zdravého sebevědomí

- rozvoj psychomotorických funkcí

- rozvoj komunikace a vzájemné spolupráce

- schopnost efektivně a smysluplně využívat technologie k seberozvoji 

podpora - stabilní zázemí "kroužkové nástěnky", ve které sdílí výtvory, nápady spolu s ostatními, učí se reflektovat cizí i vlastní práci a přijímat zpětnou vazbu, nadále s ní pracovat

Přínos pro rodiče:

- dopřejete dětem dvě hodiny seberozvojové činnosti - ať už doma, u babičky, na dovolené...

- v rámci plnění binga dobrých skutků vás čekají různá příjemná překvapení

- v případě zájmu se můžete zapojit do vybraných akcí 

Příklady programu:

Zvířátková hodina, malování na hudbu, koláž vysněného pokojíčku, malování na oblíbenou hudbu, výlety v čase a prostoru, virtuální návštěva galerie, tvorba obrazu ve stylu Arcimbolda, tvorba nového druhu zvířete, týdenní výzvy na "kroužkové nástěnce".

Programy využívají prvky artefiletiky a zážitkové pedagogiky.

Kdy: každou středu 14:30 - 16:30

Začínáme 6. 10. 2021

Celkem setkání: 15

Online kroužek probíhá v aplikaci Zoom. Maximální počet dětí 8. 

Lektorky kroužku: Aneta Luňáková, Lucie Hájková


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Ukázky z minulých online kroužků: