Tvořstor

Online kroužek pro tebe !"Nekonečný prostor pro tvoření, který nás spojuje

"Učíme věci, které v osnovách nenajdete


Tvořením si budujeme vztah k cizímu jazyku 

Pro děti od 8 - 12 let


Kresbou objevujeme svět

Pro děti a mládež 11 - 16 l et

Malováním objevujeme sami sebe

Pro děti od 8 - 13 let


Sledujte svůj Tvořstor: