Individuální arteterapie

Individuální arteterapie je vhodná pro klienta, který
je introvertní povahy, nebo vyžaduje veškerou pozornost terapeuta. Vytváří se důvěrný vztah
terapeut - klient.

V této oblasti nabízím poradenskou formu tvořivého sebepoznávání.

Pokud dáváte přednost této formě arteterapie, můžete mne kontaktovat

 

Fotogalerie: Individuální arteterapie