Prokreslito

"Kresbou objevujeme světLektoři online kroužku Prokreslito
Lektoři online kroužku Prokreslito
Postavičky k online kroužkům v každé krabici
Postavičky k online kroužkům v každé krabici
Rozvrh pro zaznačení online kroužku
Rozvrh pro zaznačení online kroužku

Co je to za kroužek?

Jsme online - tvoříme offline - učíme se, co v osnovách nenajdete 

V našem kroužku se spolu podíváme na základy kresby, vysvětlíme si pojmy jako je perspektiva, kompozice, grafit, aj. Naučíme se pracovat s linkou a tvary. Pustíme se do kresby figurativní i figurální. To znamená, že se naučíme kreslit zátiší (věci), a lidskou postavu! A aby to nebyla nuda, budou nás na naší cestě provázet různé výzvy. Budeme fotit zátiší a podle fotek ho vzájemně kreslit. Prozkoumáme jakou "perspektivu" využívají naše oblíbené online hry. Podíváme se spolu virtuálně do galerie a popovídáme si s obrazem.

Pro koho je určen?

Pro děti od 11 - 16 let

Přínos pro děti:

- základy kresby

- orientace v základních výtvarných pojmech

- pragmatické využití nově nabitých vizuálních vědomostí

- podpora zdravého sebevědomí

- rozvoj psychomotorických funkcí

- rozvoj komunikace a vzájemné spolupráce

- rozvoj kreativního myšlení

- budování kladného vztahu k učení, seberozvoji

- schopnost efektivně a smysluplně využívat technologie k seberozvoji

- podpora - stabilní zázemí "kroužkové nástěnky", ve které sdílí výtvory, nápady, spolu s ostatními

- schopnost reflektovat vlastní, i cizí práci

- dovednost přijímat zpětnou vazbu a nadále s ní pracovat

- formou her si budeme rozvíjet jemnou motoriku

Přínos pro rodiče přihlášených dětí:

- dopřejete dětem dvě hodiny seberozvojové činnosti

- v rámci plnění binga dobrých skutků vás čekají různá příjemná překvapení

- v případě zájmu se můžete zapojit do vybraných akcí

Příklady programu:

Aktivně budeme vytvářet vlastní skicář. Každou lekci bude provázet nějaká vizuální výzva - dostaneme se tak k práci třeba mimo s fotkou, nebo okrajově k videím. Budeme přetvářet svůj oblíbený obraz (od nějakého umělce). Společným pozorováním tvarů nabereme inspiraci k vytváření vlastních robotů. Programy využívají prvky artefiletiky a zážitkové pedagogiky.

Kdy: každou středu od 15:00 - 17:00

Začínáme 17. 2. 2021

Celkem setkání: 20

Online kroužek probíhá v aplikaci Zoom. Maximální počet účastníků 8. 

Lektoři kroužku: Aneta Luňáková, Tomáš Sedlák

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.