Prokreslito

"Kresbou objevujeme světPráce s grafitem
Práce s grafitem
Postavičky k online kroužkům v každé krabici
Postavičky k online kroužkům v každé krabici
Rozvrh pro zaznačení online kroužku
Rozvrh pro zaznačení online kroužku

Online kroužekProkreslito:

Jsme online - tvoříme offline - učíme se, co v osnovách nenajdete 

V našem kroužku se spolu podíváme na základy kresby, vysvětlíme si pojmy jako je perspektiva, kompozice, grafit, aj. Naučíme se pracovat s linkou a tvary. Pustíme se do kresby figurativní i figurální. To znamená, že se naučíme kreslit zátiší (věci), a lidskou postavu, ale i zvířata a rostliny! A aby to nebyla nuda, budou nás na naší cestě provázet různé výzvy. Podíváme se spolu virtuálně do galerie a popovídáme si s obrazem. Seznámíme se světovými malíři a jejich nejznámějšími obrazy.

Pro koho je určen?

Pro děti od 11 - 16 let

Přínos pro děti:

- získávají základy kresby

- projdou si základy kresby lidské postavy

- základy kresby zvířat a rostlin

- orientace v základních výtvarných pojmech

- pragmatické využití nově nabitých vizuálních vědomostí

- podpora zdravého sebevědomí

- rozvoj psychomotorických funkcí

- rozvoj komunikace a vzájemné spolupráce

- rozvoj kreativního myšlení

- budování kladného vztahu k učení, seberozvoji

- schopnost efektivně a smysluplně využívat technologie k seberozvoji

- podpora - stabilní zázemí "kroužkové nástěnky", ve které sdílí výtvory, nápady, spolu s ostatními

- formou her si budeme rozvíjet jemnou motoriku

Přínos pro rodiče přihlášených dětí:

- dopřejete dětem dvě hodiny seberozvojové činnosti

- zážitkovou formou zajistíte svému dítěti základy kresby

- v případě zájmu se můžete zapojit do vybraných akcí

Příklady programu:

Aktivně budeme vytvářet vlastní skicář a kreslit lidskou postavu, zvířata a přírodu. Každou lekci bude provázet vizuální výzva - dostaneme se tak k práci třeba mimo s fotkou, nebo okrajově k videím. Budeme přetvářet svůj oblíbený obraz (od známého umělce). Společným pozorováním tvarů nabereme inspiraci k vytváření vlastních robotů. 

Programy využívají prvky artefiletiky a zážitkové pedagogiky.

Kdy: každou středu od 16:00 - 18:00

Začínáme PŘIPRAVUJEME

Celkem setkání: 15

Online kroužek probíhá v aplikaci Zoom. Maximální počet účastníků 8. 

Lektoři kroužku: Aneta Luňáková, Natálie Karásková


Ukázky z minulých online kroužků: