živel voda nebo já ? !

arte setkání - dne 21.3. 2015

arte téma: voda ( inspirace od Iva Kratochvílová )

... voda je všude, kam se podíváte, voda je život, voda jsme my, voda jsou emoce, voda je stvoření ...

výtvarná technika: volný výběr

pozn. ( k tématu "jakou potřebujete teď vodu )