rok 2015 a Já

arte setkání - dne 15.2. 2015 

Přijďte si odpovědět na otázku "Jaký bude tento rok?" 

Vaše sny, iluze, touhy, přání ...

Na papír, a nejen tam, jsme si přiznaly, kam chceme tento rok směřovat, kam budeme posílat nejvíce energie, v čem se zlepšíme ... ?


                                                                                                                                                   

Tentokrát bylo setkání pro širokou veřejnost - hledali jsme svoje sny a vize a dali jsme jim konkrétní podobu.

... uvidíme, zda se splní