Atelier Arno Sterna, tzv. Closlieu

24.03.2019

místo mimo čas a vliv každodenního života 

stimulující tvořivý způsob sebevyjádření 
pocit bezpečí a klidu, bez jakéhokoliv vystavování, hodnocení či srovnávání dětských prací
nikdy není pozdě objevit potěšení z kreslení!!! 

...připravujeme