Artefiletika

- v překladu "láska k umění"

Jedná se o tvořivé a zážitkové vzdělávání a výchovu v oblasti výtvarné; často se s tímto termínem setkáváme ve spojení s dětmi.

Nenásilnou formou  tak posilujeme výchovu v oblasti sebepoznání,  rozvoji osobnosti a jejich
pozitivních rysů.

Artefiletika ukazuje na vlastní uměleckou tvorbu žáků
jako na první poznávací krok a na ten má navazovat druhý krok - reflexe (uvědomění si sebe) a dialog mezi žáky, což je pro žáky zdroj nového
poznání.

Artefiletika se tímto hlásí k tzv. pedagogickému konstruktivismu a k didaktickým směrům, které se zaměřují na rozvíjení tzv.
myšlení vyššího řádu - tzn. učit se rozumět svým vlastním duševním procesům a pohnutkám.

- rozdíl od arteterapie spočívá v tom, že cílem artefiletiky není léčit nebo objasňovat problémy klienta, a tak se tímto přibližuje k výtvarné výchově.

- takovouto výchovou v dětech rozvíjíme citlivost, celistvost a otevřenost jejich osobnosti, stejně tak jim umožňujeme uvědomování si sama sebe, sama sebe ve světě.

- z tohoto pohledu se mými arte-ateliery přikláním také k artefiletice, prostě se to vše prolíná...